Opłaty

Cena kursu: 2 200 zł plus 100 zł / wpisowe/

Możliwość płatności w dwóch II ratach: I rata 1 400 zł płatna do dnia 1.10.2020,
II rata 800 zł płatna do 31.12.2020.

Wpisowe 100 zł jest płatne przy zapisie (wpisowe jest opłatą bezzwrotną) i jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie.